گروه صنعتی نجاتی آناتا

فرم ثبت درخواست استخدام
عکس متقاضی
عنوان مکالمه نوشتاری شنوایی ~
نام نرم افزار زمینه استفاده میزان مهارت توضیحات ~
مقطع تحصيلي رشته تحصيلی گرایش دانشگاه/موسسه تاريخ اخذ مدرك معدل ~
توجه : تکمیل اطلاعات این بخش اجباری نمی باشد .
نام موسسه تاریخ شروع تاریخ خاتمه سمت حقوق دریافتی علت ترک کار ~
توجه : تکمیل اطلاعات این بخش اجباری نمی باشد .
نام مدرك / دوره موسسه / سازمان تاريخ توضیحات ~
نام نام خانوادگی محل کار سمت نسبت تلفن ~
"در صورتي كه فايل رزومه اي را پيوست مي نماييد، عليرغم تكميل بودن فايل پيوستي، لازم است اطلاعات اصلي آن در همين سايت نيز درج گردد"

ساير مهارت ها و تخصص ها
سایر اطلاعات تکمیلی